Reglement Spaniel apporteer proef

Spaniël Apporteer Proef

De Spaniël Apporteer Proef (SAP) bestaat uit 5 proeven met per proef 2 apporten en is voor voorjagers met wat meer ervaren honden maar ook zeker voor de beginnende voorjagers met jongere en minder ervaren honden.

De apporten zijn kunstmatig maar zullen zoveel mogelijk worden gebaseerd op de jachtpraktijk. Omdat in de jacht de weidelijkheid voorop staat is het de bedoeling dat alle apporten binnenkomen. Mocht de hond tijdens de proef hulp of stimulans nodig hebben dan is dat toegestaan. Dit zal wellicht leiden tot puntenaftrek afhankelijk van de mate waarin de hond ondersteuning nodig heeft.

Keurmeesters.

De keurmeesters hebben ervaring met het werk van spaniëls. Dat kan zijn tijdens apporteerproeven, working tests, veldwedstrijden of de praktijkjacht of met een combinatie hiervan.

Bij de beoordeling zullen de keurmeesters letten op:

·         De werkwijze van de hond zoals de slimheid van de veldaanpak en zoek wil om het apport te vinden.

·         Ook de wijze van voorjagen door de eigenaar zal worden beoordeeld. Rustig voorjagen en de hond zijn werk laten doen wordt
           gewaardeerd. Luidruchtig voorjagen met veel gebruik van stem en/of fluit leidt tot puntenaftrek.

·         Staand of zittend afgeven van het apport is mogelijk. Een slordig apport leidt tot puntenaftrek.

Dummy’s.

Gebruik wordt gemaakt van 500 grams canvas dummy’s, foam dummy’s, dummy’s met vacht of veren en met dood wild.

Geweren: alarmpistool.

Klasses:

C-klasse

·         Bestemd voor jongere honden met géén B-diploma op een SJP en waarvan de voorjager vindt dat dit voor zijn hond de beste
          keuze is.

·         Per proef 2 apporten.

·         Markeer apporten vanaf inzetplaats maximaal 30 meter en bij een dubbel markeer apport een hoek van 120 graden.
          Bij een dubbel markeer apport is de volgorde willekeurig.

·         Verloren apport vanaf de inzetplaats maximaal 20 meter en bij een dubbel verloren apport moeten de dummy’s zo ver van
          elkaar liggen dat dit niet kan leiden tot wisselen. Afhankelijk van de terreinomstandigheden kan ter stimulans in de dekking een
          schot worden gegeven met een alarmpistool.

·         Waterwerk, zowel uit als over water, is altijd een markeer apport. 

·         Apport van een loper, het sleepspoor, is maximaal 50 meter zonder haak.

B-klasse

·         Bestemd voor honden met een C-diploma of B-diploma op een SJP en waarvan de voorjager vindt dat dit voor zijn hond de
          beste keuze is.

·         Per proef 2 apporten en maximaal 3 apporten. Het eventuele 3e apport moet in het verlengde liggen van een ander apport.
          Bijvoorbeeld verleidingsdummy.

·         Markeer apporten vanaf inzetplaats maximaal 40 meter en bij een dubbel markeer apport een hoek van 90 graden. Bij een
          dubbel markeer apport is de volgorde niet willekeurig en wordt dit aangegeven   
          door de keurmeester

·         Verloren apport vanaf de inzetplaats maximaal 30 meter en bij een dubbel verloren apport moeten de dummy’s zo ver van
           elkaar liggen dat dit niet kan leiden tot wisselen.

·         Waterwerk. Het apport uit water is altijd een markeer apport. Dit kan zijn in het zicht van de hond of op het geluid van de
          duidelijk hoorbare plons in het water. Bij het apport over water kan sprake zijn van een
           markeer apport of van een verloren apport. 

·         Apport van een loper, het sleepspoor, is maximaal 100 meter met één haak.

Puntentelling.

Per proef zijn maximaal 20 punten te behalen en dat is 10 punten per apport. Omdat de weidelijkheid voorop staat moet elk apport binnenkomen en zal altijd met een punt hoger dan een nul worden gewaardeerd. Uitsluitend het niet binnenkomen van een apport, ook na nadrukkelijke ondersteuning door de voorjager en waarbij de hond geen interesse heeft getoond in het apport, zal dit leiden tot een nul.

De punten worden niet aan de voorjager meegedeeld. Aan het einde van de SAP krijgen alle deelnemers een bewijs van deelname met puntenlijst.